04/03/2023

Ajuts al lloguer 2023

Avui s’han obert dues noves línies d’ajuts al lloguer. Estan destinades. Es poden rebre fins a 200€ al mes segons els ingressos i la zona on es viu. El termini acaba divendres 12 de maig.

Avui s’han obert dues noves línies d’ajuts al lloguer. Estan destinades a:

  • Persones d’entre 36 i 64 anys.
  • Persones de més de 65 anys.

Es poden rebre fins a 200€ al mes segons els ingressos i la zona on es viu. El termini acaba divendres 12 de maig.