11/04/2023

Comença la campanya de la Renda 2022

Com cada any, estem al vostre servei per ajudar-vos en la tramitació. Evita ensurts innessàries i realitza la teva declaració de la renda amb els professionals d’Ottesa Assessors.

Com cada any, estem al vostre servei per ajudar-vos en la tramitació. Evita ensurts innessàries i realitza la teva declaració de la renda amb els professionals d’Ottesa Assessors.

Documents a presentar

Dades personals

 • DNI de tots els membres de la unitat familiar que hagin complert els14 anys.
 • Certificat de grau d’invalidesa, en cas de discapacitat.
 • Certificat de la pensió dels ascendents i descendents que estiguin al seu càrrec.

Rendiments de treball

 • Certificat de rendiments de treball, de pensió, d’atur, d’accident o malaltia. Ajuts i prestacions.
 • Pensions cobrades de l’estranger.

Rendiments de capital mobiliari

 • Certificats bancaris d’informació fiscal.

Rendiments immobiliaris

 • Rebuts de contribució (IBI).
 • Certificat de retenció (locaIs comercials).
 • Despeses: assegurances, reparacions, interessos, etc.
 • Contractes d’arrendament.

Activitats empresarials, professionals i agrícoles, estimació directa

 • Llibres d’ingressos, compres i despeses.
 • Certificats de retencions suportades.
 • Ajuts.

Activitats agrícoles subjectes a mòduls

 • Certificats de retencions.
 • Factures de gasoil agrícola i fertilitzans.

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Detall de compres i vendes realitzades durant l’any 2022 (accions, fons d’inversió, immobles, criptomonedes, etc.)
 • Subvencions Pla Pive Cotxes.
 • Subvencions rebudes per la compra i/o lloguer de l’habitage.
 • Subvencions U.E. per a la millora energètica.

Reduccions i deduccions

 • Aportacions a plans de pensions i mutualitats.
 • Préstecs hipotecaris per la compra d’habitatges anteriors al 2013.
 • Lloguer d’habitatges (contractes i rebuts pagats el 2022).
 • Pensions compensatòries en virtut de sentència judicial.
 • Despeses de guarderia de fills menors de 3 anys.
 • Donatius.
 • Títols de família nombrosa.
 • Deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en vivendes.